Technické a organizační podmínky

– tři hodiny před zahájením produkce umožnění instalace techniky v určených prostorách

– hodinu po ukončení produkce umožnění deinstalace techniky v určených prostorách

– pódium pro hudebníky minimálně 6 x 3 m

– místo pro zvukaře alespoň 2,5 x 2 m vzdálené cca 10 až 15 m před pódiem

– možnost vedení multipárového kabelu a kabelu 230V mezi pódiem a zvukařem takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození

– napájení na pódiu: zásuvka 3x400V, 5 pólů, 32A, samostatně jištěná alespoň 25A, odpovídající dané normě ČSN

– při venkovní produkci zastřešené pódium a stanoviště zvukaře

– v případě poškození techniky nebo nástrojů hudebníku obecenstvem nebo pořadatelem nese odpovědnost za tyto škody pořadatel 

– autorské poplatky hradí a zodpovídá  pořadatel